Loopbaanbegeleider Inzicht steunt de Week van het Werkgeluk


Dit jaar start op 24 september de eerste Week van het Werkgeluk. Een internationaal initiatief dat via onze Noorderburen zijn weg naar België vond. Loopbaanbegeleidingscentrum Inzicht onderschrijft het manifest en gelooft dat werkgeluk loont. Dagelijks begeleidt de organisatie mensen in hun zoektocht naar meer geluk in hun job. Een vraag die na de zomervakantie steeds opnieuw stijgt. Werknemers willen immers hun herwonnen energie aanhouden en gaan op zoek naar andere manieren van werk. In hun overweging van nieuwe loopbaanpistes, biedt loopbaanbegeleiding hun een welkome helpende hand … En heel wat extra ‘inzichten’.

Werknemers stellen hun loopbaan in vraag na de zomervakantie
Ida Veldeman, woordvoerder van Inzicht, licht toe: “De zomervakantie is hét moment bij uitstek om afstand te nemen van het werk en om even te ontsnappen aan de ‘ratrace’. Twijfels en verzuchtingen borrelen naar boven, terwijl we dromen van een beter of ander werk.
Schoorvoetend, vol goede voornemens en met heel wat vragen, keren sommige werknemers en zelfstandigen terug naar de werkvloer. Ze twijfelen of ze nog op het juiste professionele spoor zitten en of ze eerder een andere richting willen inslaan. Zijn hun ambities haalbaar? Hoe moeten ze hier nu concreet mee aan de slag?”

Loopbaanbegeleiding als opstap naar meer werkgeluk
Met loopbaanbegeleiding nemen mensen hun loopbaan in eigen handen. Samen met ervaren en gespecialiseerde coaches brengen ze hun talenten, motieven en competenties in kaart. En aligneren deze met hun gezondheid.

Ida Veldeman: “Samen maken we een Persoonlijk OntwikkelingsPlan of POP op en krijgen werknemers en zelfstandigen een beter zicht op de job die écht bij hen past. Op maat van hùn behoeftes en hùn situatie. Deze oefening mondt veelal uit in extra opleiding, een andere rol bij de huidige werkgever of een weloverwogen sprong naar een nieuwe werkgever.”

Loopbaanbegeleiding is in volle opmars
Loopbaanbegeleiding verhoogt de inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Ze versterkt mensen in hun job en draagt bij tot meer werkplezier.

Cijfers van de VDAB bevestigen dat sinds de lancering van de loopbaancheques 5 jaar geleden, loopbaanbegeleiding met meer dan 300 procent is gestegen. Ruim 3,2 procent van de werkende Vlaamse bevolking heeft ondertussen al een begeleiding achter de rug.

Inzicht verbindt talent, werk en gezondheid
Als partner van de VDAB, is Inzicht al meer dan 15 jaar specialist in de begeleiding van werknemers, werkgevers en freelancers in hun loopbaan. De ruim 30 ervaren loopbaancoaches zijn actief over heel Vlaanderen en Brussel.

Ida Veldeman: “Wij geloven in de verbinding van talent, werk en gezondheid. Onze loopbaan-begeleiders werken op maat en zijn gespecialiseerd in specifieke noden. We passen steeds onze methodiek aan en werken met de meest geschikte techniek naar een concreet actieplan toe. Zo versterken we werkenden in hun job en bedrijven in hun human potential.”

--- einde persbericht ---