Werk je bij een voedingsbedrijf of een Taborgroep-organisatie? Als je loopbaanbegeleiding volgt bij Inzicht betalen Alimento (voedingssector) of de Taborgroep dit volledig terug. Interesse? Meer weten? Contacteer ons!

Ontmoet Simon ...

Al schrijvend ontdekt Simon zijn passie

Ontmoet Simon ...

Al schrijvend ontdekt Simon zijn passie

De 37-jarige Simon leidt al 10 jaar samen met zijn vader en zus een KMO in de bouwsector in het Meetjesland. Toen hij destijds bij het bedrijf aansloot, wilde hij met zijn kennis en capaciteiten vooral zijn familie bijstaan. Hij maakte een keuze ‘voor de passie van een ander’, geen keuze voor zichzelf. 10 jaar geleden ging deze bedrijfsleider daarom een eerste keer te rade bij een loopbaancoach. Simon knikt meewarig wanneer hij terugdenkt aan de hippie-achtige vrouw die hem toen bij haar thuis in een walm van patchouli ontving. Wat stond die wereldvreemde aanpak mijlenver van zijn eigen analytische, functionele leiderschapsstijl.

"Het was voor mij zeer bevreemdend om iemand onbekend zulke persoonlijke zaken te vertellen, maar toch was ik vanaf het eerste moment op mijn gemak. Ondanks de intieme aard van de gesprekken en de sterke zelfreflectie die mijn loopbaancoach Line van me vereiste, verliepen de loopbaangesprekken zeer ongedwongen. Dat zij dat voor iemand als mij kan creëren is sterk, zeer sterk …:"

Zichzelf in vraag durven stellen

Toen z’n vader onlangs aankondigde dat hij een stap opzij ging zetten, kwam bij Simon opnieuw die vraag naar boven: “Hoe kon hij op dit kantelmoment in z’n loopbaan juiste keuzes maken?” Simon wilde echt te weten komen wat zijn passies waren en hoe hij die in zijn loopbaan aan bod kon laten komen.

Deze keer nam Simon contact met Inzicht, een erkend centrum voor loopbaanbegeleiding. Zijn zus Marie had er recent loopbaanbegeleiding gevolgd bij Line Windey, loopbaancoach bij Divergent, één van de partners van Inzicht, verbonden aan Universiteit Gent. Marie wou te weten komen of ze nog op haar plaats zat in het familiebedrijf en had zich over die samenwerking zeer lovend uitgesproken. Die persoonlijke referentie was voor Simon erg belangrijk.

"Ik heb me al afgevraagd of ik het zo aangenaam vond omdat het allemaal over mij ging, omdat ik alle aandacht kreeg. Maar dan maak ik me de bedenking dat ik het helemaal niet leuk vind om in het middelpunt van de aandacht te staan, maar wel om nadien erkend te worden voor de resultaten die ik boek of de kennis die ik heb."

Omdat Divergent geen wachttijden heeft, werd op korte tijd een afspraak gemaakt. Loopbaancoach Line zocht een locatie in de nabijheid van zijn bedrijf. Zo nam ze alvast een eerste barrière weg, die van de bereikbaarheid.

Professionaliteit in al haar aspecten

Al tijdens het intakegesprek werd voor Simon duidelijk dat hij een professionele coach voor zich had: iemand met visie en flexibiliteit, iemand met eenzelfde denkpatroon als hij. De klik was er meteen. Bovendien gaf Line toelichting bij haar begeleiding op maat: hoe de sessies zouden verlopen hing af van wie Simon was en wat hij wou - niet van een standaard scenario of draaiboek.

"Door verschillende methodieken en opdrachten werd bepaald welke waarden enerzijds en wat mijn interesses waren anderzijds - en hoe die twee konden matchen met elkaar in een mogelijke loopbaan."

Zo was één van die opdrachten om een drietal sprankelmomenten uit te zoeken, momenten waarin Simon uitblonk op zijn werk en daarbuiten. Uit alle oefeningen bleek dat Simon uitdagingen zoekt, heel planmatig is, gemakkelijk analyseert, graag structuren opzet en oplossingen bedenkt. Het is hem ook dankzij die oefeningen beginnen dagen dat hij zich meer moet focussen op zijn creatieve kant, dat dit ook waardevol, zelfs belangrijk voor hem is om gelukkig te zijn.

"Interesse in schoonheid, ik dacht altijd ‘dat kan nooit een beroep zijn dat genoeg opbrengt voor mij’. Maar Line liet mij zien dat dat wel mogelijk is, dat het meer dan slechts een hobby kan zijn. Dat was een echte eyeopener voor mij."

Creativiteit als opstap naar zelfontplooiing

Omdat Simon er talent voor heeft én er plezier in vindt om teksten te schrijven, gaf Line hem een opdracht op maat: een schrijfopdracht. De bedoeling was om de inzichten van de eerste twee loopbaangesprekken te verankeren. De vorm stond vrij: het kon een brief aan zichzelf zijn, een gedicht, een verslag, een dagboekfragment...

Simon nam deze opdracht ter harte: hij schreef een ontroerende bedankingsbrief aan zijn loopbaancoach. Hij erkende dat er een conflict bestaat tussen zijn verlangen om welvarend te zijn en voldoende te verdienen enerzijds en zijn creatieve bezieling anderzijds. Maar hij had dankzij deze begeleiding geleerd dat de oplossing in hem lag, hij geloofde opnieuw in zichzelf en kon hierover nu weer constructief verder denken.

Worden wie je bent

Zijn vroegere negatieve ervaring met loopbaanbegeleiding werd bij Divergent 180° omgedraaid. Hier was de begeleiding geen psychologisch spel meer waartegen hij moest rebelleren maar eerder een zachte intelligente stroom waarin hij gewillig en in alle veiligheid meeging.

"Het is nooit de bedoeling geweest dat Line mij zou zeggen wat ik moest doen. Ik moet zelf tot die conclusie komen. Dat is een manier van werken die sterk bij mijn persoonlijkheid aanleunt en waarbij ik mij heel goed voel."

Uiteindelijk werd deze loopbaanbegeleiding in slechts drie gesprekken in een drietal weken opgezet en afgerond. Simon was niet op zoek naar een aardverschuiving of naar iemand die hem vertelde wat hij moest doen. Dankzij de goede klik met zijn coach heeft hij meer vertrouwen in zichzelf gekregen om zo tot goede eigen beslissingen te komen.

"Laat ik eindigen met het mooiste compliment van al: je hebt me overtuigd van iets, Line. Mijn beperkte ervaring met professionele begeleiding is dat ik doorhad waar ze op aanstuurden en het meer een psychologisch spel dan een hulp was. Maar bij jou stelde ik me verbazingwekkend genoeg meteen open en je gaf me de middelen om mezelf de juiste vragen te stellen en zorgde ervoor dat ik nadien de gesprekken ook mee analyseerde; op mijn manier dus. Ik geloof dus nu ook in wat jij doet."

Inmiddels heeft Simon een creatieve cursus interieurinrichting via afstandsleren aangevraagd. Ondanks zijn drukke leven op het werk en thuis bij zijn gezin is het vertrouwen in de toekomst duidelijk aanwezig. Meer sprankelmomenten staan eraan te komen, zo wordt Simon dag na dag meer wie hij eigenlijk is.

Loopbaanbegeleiding: verbind je talent, werk en gezondheid

Stel jij je ook vragen over je job? Wil je meer inzicht in je loopbaan? Breng je talenten in kaart en ontdek jouw potentieel, door samen met onze loopbaancoaches op een objectieve manier je werk onder de loep te nemen. Onze coaches werken vertrouwelijk en volledig op maat in Oost-Vlaanderen.

Maak een afspraak

voor een gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek in jouw buurt

Maak een afspraak voor een gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek in jouw buurt

Scroll naar boven